എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും
EN

പ്രകടന കേസ്

വീട്> പ്രകടന കേസ്

തിരിച്ച്

ഇന്ത്യയിലെ സുപ്രജിത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന റാപ്പിഡ് ഡൈ കാസ്റ്റിംഗ് മെഷീൻ

205
1
2
3

In Dec, 2020,Suprajit തുടക്കംed the project forwire rope die casting machine. ശേഷംmonths of machine technology communication, we finalize the contract inമാര്ച്ച്, 2021.

As an old customer who has been cooperating with us on the cable control machine for several years, Suprajit recognizes our machine quality, professional technology and timely after-sales service.

Rapid die casting machine is ready in June, 2021, Then we take about one month to debug the new mold for the machine to meet the customer's requirements, and send pictures and videos for their  confirmation. And it was delivered to India in October by sea.

After the customer received the machine, we provided professional24 മണിക്കൂർവില്പ്പനാനന്തര സേവനം.Suprajit was very satisfied with the new machine, which greatly increased the output and saved manpower.He has said that he willorder the second machine this year.


മുമ്പത്തെ

Paper Plate Making Machine Used In Integrated Vendor Group, Usa

എല്ലാം

ബംഗ്ലാദേശിലെ റഫ്രിജറൻ്റ് ചാർജിംഗ് മെഷീൻ

അടുത്തത്
ശുപാർശ ഉല്പന്നങ്ങൾ

ഹോട്ട് വിഭാഗങ്ങൾ